Kategorier

jamaloss.se

En kattgalen blogg

Köp bra material och ge barnen en bra skolgång!

Jag har jobbat som lärare under många år och jag blir så trött när det inte finns skolmaterial som är bra. Varje skola behöver skolmaterial. Det är en del av grundförutsättningarna för att eleverna på skolan ska lära sig något. Skolmaterial kan betyda mycket men vanligtvis när vi talar om skolmaterial handlar det om pennor, papper, linjaler, hålslagare, häftapparat, kollegieblock, undervisningsböcker och andra liknande material. Olika skolor har givetvis olika slags skolmaterial. Mycket beror detta på vilken ålder eleverna är och då också vilken nivå undervisningen ligger på. Första året man går på skolan behöver man exempelvis inte en miniräknare som skolmaterial. Här är färgpennor viktigare. Men i klass åtta behöver man inte färgpennor på samma sätt. Skolmaterialet förändras med åren.

Det finns även annorlunda skolmaterial som fler skolor behöver ta i beaktning när det kommer till undervisning. Unicef har skolmaterial som belyser svåra frågor på ett enklare sätt. Ett exempel är boken ”Flykten slutar här” som handlar om hur två flickor som flytt till Sverige utan familj. Boken undervisar i hur myndigheter i Sverige arbetar med flyktingar och om Sverige och EU lever upp till barns rättigheter. Boken är på en sådan nivå att den passar gymnasieelever bäst.

För de yngre barnen, de som går i förskolan, kan Unicefs ”Barnkonventionen i en låda” passa perfekt. Denna låda kan ses som en inspirationslåda full med övningar om barnens egna rättigheter. Övningarna är enkelt utförda och barnen får vara kreativa och har roligt under tiden som de samtidigt får fundera över vad som är rätt och fel. Efter att övningarna har gjorts kommer barnen att ha en större förståelse kring barnkonventionen och vad den egentligen innebär, rent praktiskt. Givetvis på en mycket simpel nivå.

Skolmaterial finns i alla former och på många olika nivåer. Det är något som en skola inte fungerar utan men det kan också forma en skola på olika sätt. Skolmaterial är mer än en penna och papper.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *