Kategorier

jamaloss.se

En kattgalen blogg

4 fördelar med god produktinformation

Många företag håller på att förbättra sina dataintegrations- och sina hanteringssystem. De förstår effektiv produktinformation (PIM) nyckeln till framgång. Med PIM rätt integrerar ger det företagen en mängd fördelar.
Vilken PIM-lösning du än väljer bör denna kunna hantera grundläggande databasfunktioner.
PIM system ska också kunna integreras med andra system i verksamheten. PIM system ska också kunna anpassas och vara skalbart vart efter företaget växer och förändras. Oavsett bransch ger bra hantering av data dig en fördel över dina konkurrenter.

Här är fem fördelar med ett bra PIM-system:

 1. Bättre hantering av produktdata
  När verksamheten växer kommer det att komma till många nya produkter. När det händer så kan det vara svårt att hålla reda på all ny produktinformation om du inte gör det på ett strukturerat sätt vill säga. Ett pålitligt PIM-system kan hjälpa dig att reda ut allt detta på ett bra sätt. Ett Pim system kommer att organisera och hantera all produktinformation. Ett PIM system kommer också att göra det lättare att dela denna information över olika kanaler och system.
 2. Förbättra kundupplevelsen
  PIM-lösningar ger kunderna tillgång till produktinformation och detaljer på ett konsekvent sätt. Dessutom över alla system i realtid. Detta minskar produktretur eller klagomål avsevärt. Det gör nya produkter tillgängliga för kunder mycket snabbare än under normala omständigheter. Vilket gör att du kan börja sälja snabbare. Kunderna kan också se hur mycket lager som finns tillgängligt, vilket i sin tur kan medverka till att skynda på köpprocessen.
 3. Ökar tidseffektiviteten
  ”Time is money” som ordspråket säger. Med PIM-programvara sparar du tid på tidskrävande uppgifter så att du i stället kan fokuserar på detaljer och kvalité. Ett PIM system minskar kontinuerligt det manuella datainmatningsarbetet. Som ett resultat har medarbetarna mer tid på sig att hantera andra och mer lönsamma uppgifter. Det minskar också den frustrationen som manuell eller dålig datahantering kan bidra till. Ett PIM system kan helt enkelt bidra till en bättre och trivsammare arbetsmiljön.
 4. Säkerställer kostnadsbesparingar
  Genom att implementera ett bra Pim system minskar drift- och leveranskedjekostnaderna. Informationsnoggrannhet ökar och riskerna för missar i hanteringen minskar betydligt.
  Dessutom använder leverantörer Pim-data för att granska och förbättra sina leveransmetoder. Detta ökar kundupplevelsen och gör det möjligt för leverantörer att överraska sina kunder positivt.
 5. Fördelarna med plattformsspecifika PIM-system så som Vendre– och Norce-anpassade PIM-system:

  • Förbättrad produktivitet: Sömlös integration och optimerade funktioner effektiviserar produktdatahanteringen.
  • Ökad dataintegritet: Minskade risker för fel och förbättrad datakvalitet genom centralisering.
  • Stärkt kundupplevelse: Enhetlig och korrekt produktinformation på alla kanaler leder till ökad kundnöjdhet.
  • Strategisk fördel: Utnyttja kraften i specialanpassade funktioner för att få ett konkurrensförsprång.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *